تعداد مقالات: 179
28. ارزیابی جذب سطحی داروی لوودوپا بر روی سطح گرافن و نانو مخروط کربنی با استفاده از تئوری تابعی چگالی

دوره 9، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 1-20

محمدرضا جلالی سروستانی؛ رویا احمدی


29. مطالعه ترمودینامیکی جذب سطحی کوتیاپین بر روی سطح فولرن (C20)

دوره 8، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-12

محمدرضا جلالی سروستانی


30. مطالعه‌ی نظری پاسخ نانو ساختارهای[5] استافان وآنالوگ پلی‌این مربوطه به کشش

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 17-26

علی ابراهیمی؛ مصطفی حبیبی خراسانی؛ صوفیا بزی


32. شبیه سازی نانو لوله های کربنی و سیلیکونی در محلول

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 11-16

سپیده کتابی؛ هاله هاشمی حائری


34. مطالعه نظری ساختار مولکولی و پیوند هیدروژنی درون مولکولی در 4- متیل آمینو- 3- پنتن- 2- اون و مشتقات آن

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 9-17

منصوره زاهدی تبریزی؛ پریسا عمرانی؛ راضیه فراهتی


38. محاسبه ی خواص ترمودینامیکی ایزومرهای دی سیکلوپنتادی ان با نظریه تابعی چگال

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 14-18

منصوره زاهدی تبریزی؛ سمیه حسنی


39. مطالعه پیوندهای بین اتمی در ساختارهای مزدوج نیتروژن و بور نانوگرافنی

دوره 4، شماره 9، بهار 1393، صفحه 7-18

مهدی خیرمند؛ پریسا فریدون پور


45. بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات آنترا[2و3-b] تیوفن-5و10-دی اون

دوره 5، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 11-20

ملیحه سادات رضوی؛ منصوره زاهدی تبریزی


46. مطالعه نظری تشکیل کمپلکسهای فلزی از لیگاند N -فنیل آزا- 15 -کرون 5-اتر

دوره 5، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 17-24

عبدالرضا نکوئی؛ رقیه قجری


48. ارزیابی و شناسایی ساختار شیمیایی پلیمرهای اصلی سوزنی برگان و پهن برگان توسط طیف سنجی FT-IR

دوره 6، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 13-20

سید مهدی موسوی نژاد؛ محراب مدهوشی؛ محمد وکیلی؛ داوود رسولی


49. مطالعه نظری هسته دوستی کلی و موضعی هترواتم ها در بازهای آسیب دیده DNA

دوره 7، شماره 21، بهار 1396، صفحه 15-28

علی ابراهیمی؛ حجت ثمره دلارامی؛ فاطمه کاظمی