تعداد مقالات: 174
28. مطالعه‌ی نظری پاسخ نانو ساختارهای[5] استافان وآنالوگ پلی‌این مربوطه به کشش

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 17-26

علی ابراهیمی؛ مصطفی حبیبی خراسانی؛ صوفیا بزی


30. شبیه سازی نانو لوله های کربنی و سیلیکونی در محلول

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 11-16

سپیده کتابی؛ هاله هاشمی حائری


32. مطالعه نظری ساختار مولکولی و پیوند هیدروژنی درون مولکولی در 4- متیل آمینو- 3- پنتن- 2- اون و مشتقات آن

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 9-17

منصوره زاهدی تبریزی؛ پریسا عمرانی؛ راضیه فراهتی


36. محاسبه ی خواص ترمودینامیکی ایزومرهای دی سیکلوپنتادی ان با نظریه تابعی چگال

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 14-18

منصوره زاهدی تبریزی؛ سمیه حسنی


37. مطالعه پیوندهای بین اتمی در ساختارهای مزدوج نیتروژن و بور نانوگرافنی

دوره 4، شماره 9، بهار 1393، صفحه 7-18

مهدی خیرمند؛ پریسا فریدون پور


43. بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات آنترا[2و3-b] تیوفن-5و10-دی اون

دوره 5، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 11-20

ملیحه سادات رضوی؛ منصوره زاهدی تبریزی


44. مطالعه نظری تشکیل کمپلکسهای فلزی از لیگاند N -فنیل آزا- 15 -کرون 5-اتر

دوره 5، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 17-24

عبدالرضا نکوئی؛ رقیه قجری


46. ارزیابی و شناسایی ساختار شیمیایی پلیمرهای اصلی سوزنی برگان و پهن برگان توسط طیف سنجی FT-IR

دوره 6، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 13-20

سید مهدی موسوی نژاد؛ محراب مدهوشی؛ محمد وکیلی؛ داوود رسولی


47. مطالعه نظری هسته دوستی کلی و موضعی هترواتم ها در بازهای آسیب دیده DNA

دوره 7، شماره 21، بهار 1396، صفحه 15-28

علی ابراهیمی؛ حجت ثمره دلارامی؛ فاطمه کاظمی