تعداد مقالات: 175
82. بررسی نظری پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات هالو، متوکسی و سیانو- مالون آلدهید

دوره 9، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 31-44

هادی زارع یوسفخانی؛ محمد وکیلی؛ وحیدرضا داروگر


88. مقایسه پارامترهای NBO جذب گاز NO روی کربن نانوتیوب و گالیم داپت شده آن با استفاده از روش DFT

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 21-26

خدیجه توکلی هفشجانی؛ علی کاظمی بابا حیدری


89. انتساب فرکانسهای ارتعاشی 2 و 5 - دی برومو پیریدین

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 19-24

مارال احمدی؛ سمانه اکبری جامی؛ مهناز پویا


99. طیف های ارتعاشی و تجزیه و تحلیل شیوه های ارتعاشی نرمال 3،3،3،1،1،1-هگزا کلرو استون

دوره 5، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 35-42

سید فرامرز طیاری؛ محبوبه غلامحسین پور؛ سعید رضا امامیان


100. بررسی طیف های اپتوالکترونیکی تتراگونال ایتریوم وانادت YVO4 و اثر Gd بر آن

دوره 6، شماره 17، بهار 1395، صفحه 23-32

حسین اصغر رهنمای علی آباد؛ ساریه رمضانی ثانی