نویسنده = محمد وکیلی
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی و شناسایی ساختار شیمیایی پلیمرهای اصلی سوزنی برگان و پهن برگان توسط طیف سنجی FT-IR

دوره 6، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 13-20

سید مهدی موسوی نژاد؛ محراب مدهوشی؛ محمد وکیلی؛ داوود رسولی