نویسنده = محمد چهکندی
تعداد مقالات: 4
4. مطالعه نظری اندرکنش های غیر کووالانسی در دو ابر مولکول جیوه II

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 1-10

محمد چهکندی؛ بهزاد چهکندی