نویسنده = منصوره زاهدی تبریزی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات آنترا[2و3-b] تیوفن-5و10-دی اون

دوره 5، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 11-20

ملیحه سادات رضوی؛ منصوره زاهدی تبریزی


3. مطالعه نظری ساختار مولکولی و پیوند هیدروژنی درون مولکولی در 4- متیل آمینو- 3- پنتن- 2- اون و مشتقات آن

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 9-17

منصوره زاهدی تبریزی؛ پریسا عمرانی؛ راضیه فراهتی


4. کارآیی روش های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی تروپولون

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 51-57

مهدیه عابدی؛ منصوره زاهدی تبریزی


5. محاسبه ی خواص ترمودینامیکی ایزومرهای دی سیکلوپنتادی ان با نظریه تابعی چگال

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 14-18

منصوره زاهدی تبریزی؛ سمیه حسنی


6. کارآیی روش‌های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی استون

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-16

سید فرامرز طیاری؛ منصوره زاهدی تبریزی؛ حسین عزیزی توپکانلو؛ فرناز نقوی