نویسنده = جمشید نجف پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رزونانس و آنتی رزونانس در نانو خوشه های Nn به کمک QTAIM

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 39-48

جمشید نجف پور؛ فرخ رویا نیکمرام؛ مریم کردی پیکانی