نویسنده = مرتضی وطن پرست
تعداد مقالات: 4
2. تأثیرات آروماتیسیته و پیوند هالوژنی بر روی یکدیگر؛ مطالعات DFT و NBO

دوره 4، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 35-41

مرتضی وطن پرست؛ عبدالرضا نکوئی


3. بررسی نظری قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در بعضی مشتقات فولون

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 39-44

عبدالرضا نکوئی؛ مرتضی وطن پرست


4. مطالعات DFT و NBO روی اثرات آنومری در ترکیبات آلفا-کلرواتر و آلفا-کلرو-O-اُکسیم ‌اتر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 17-22

نکوئی عبدالرضا؛ مرتضی وطن پرست؛ محمد نوید سلطانی راد