نویسنده = مرجان مرادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تئوری مولکول فنانترن و مشتقات آن

دوره 5، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 43-47

راحله ژیانی؛ مرجان مرادی