نویسنده = حسین اصغر رهنمای علی آباد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی طیف های اپتوالکترونیکی تتراگونال ایتریوم وانادت YVO4 و اثر Gd بر آن

دوره 6، شماره 17، بهار 1395، صفحه 23-32

حسین اصغر رهنمای علی آباد؛ ساریه رمضانی ثانی


2. طیف های اپتوالکترونیکی و ترموالکتریکی ترکیب DyMnO3 با استفاده از نظریه تابعی چگال(DFT)

دوره 5، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 25-34

حسین اصغر رهنمای علی آباد؛ ساریه رمضانی ثانی