نویسنده = فاطمه حسین نژاد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اسپکتروسکوپی و مورفولوژیکی داربست های نانوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین و نانوشیشه ی زیستی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-13

افسانه امیری؛ سعید ملک نیا؛ فروغ حافظی؛ فاطمه حسین نژاد