کلیدواژه‌ها = نظریه تابعی چگالی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی نظری پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات هالو، متوکسی و سیانو- مالون آلدهید

دوره 9، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 31-44

هادی زارع یوسفخانی؛ محمد وکیلی؛ وحیدرضا داروگر


3. مطالعه ترمودینامیکی جذب سطحی کوتیاپین بر روی سطح فولرن (C20)

دوره 8، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-12

محمدرضا جلالی سروستانی


6. بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات آنترانیلیک اسیدها

دوره 7، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 53-66

منصوره زاهدی تبریزی؛ مریم برقی