کلیدواژه‌ها = 6-pydc (Py–3–cm)؛ سنتز؛ پیوند هیدروژنی؛ نظریه تابعی چگال (DFT)؛ NBO
تعداد مقالات: 1