کلیدواژه‌ها = نظریه اوربیتال مولکولی طبیعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظری پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات هالو، متوکسی و سیانو- مالون آلدهید

دوره 9، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 31-44

هادی زارع یوسفخانی؛ محمد وکیلی؛ وحیدرضا داروگر