کلیدواژه‌ها = واکنش هسته‌دوستی دومولکولی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظری تشکیل پیوندهای C-C و C-N کاتالیزور شده توسط کمپلکس مس (I)

دوره 9، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 59-43

فاطمه زرکوب؛ علیرضا آریافرد