مقایسه ساختارها، فرکانس‌های ارتعاشی و ثابت های تشکیل کمپلکس‌های بیس(4-آمینو-3-پنتن-2-اوناتو) مس(II) و نیکل(II)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان