ساخت و مطالعه اسپکتروسکپی داربست های نانوکامپوزیتی ژلاتین- کلسیم فسفات تقویت شده یونی به روش زیست تقلیدی نفوذ دوسویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان