شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس دانه سویا (Glycin max) از طریق GC-MS و تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی آن با روش DPPH

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان