طیف سنجی فرابنفش و مرئی برای نظارت بر احیای 2 و 4- دی نیتروفنیل هیدرازین با استفاده از نانوکامپوزیت پالادیوم/ناترولیت زئولیت بیوسنتز شده به عنوان کاتالیست قابل بازیافت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی