اثر افزایش قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی بر خواص طیفی حلقه کیلیتی در B-دی کتونها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

a