بررسی داروی ضد سرطان جمسیتابین روی سطح نانو لوله بور نیترید بر اساس خواص الکترونی، انرژی جذب، رزونانس مغناطیس هسته، رزونانس چهار قطبی هسته ای و دانسیته حالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 z

2 a

3 ش

4 س