جذب ملفالان بر روی سطح گرافن و گرافن آلاییده با سیلیس، آلومینیوم و فسفر از طریق مطالعه تئوری تابعی چگال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی،دانشگاه آزاد امیدیه، امیدیه، ایران

2 گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی، تهران، ایران

چکیده

به دلیل نیاز روز افزون جامعه علمی به هدفمندی دارو رسانی برای بیماریهای خاص که استفاده از داروهای آنها عوارض جانبی فراوانی برای فرد بیمار دارد، مطالعات بسیاری صورت گرفته که برای درک بهتر و بهینه کردن روند آزمایشگاهی جهت بررسی توانایی دارو رسانی حامل‌های دارو، به کارگیری روش‌های تئوری و محاسباتی نقش مهمی را ایفا می‌کند. حاملهای نانویی با تغییر خصوصیات فارماکوکینتیک دارو باعث بهبود عملکرد دارو و کاهش عوارض جانبی آن می شوند.
در این تحقیق با استفاده از محاسبات تابع چگالی با مجموعه پایه LYP3B و زیر پایه G311-6 و با تابع قطبش پذیر dp که پایدارترین روش محاسباتی در این تحقیق بوده است، به بررسی جذب داروی ضد سرطان ملفالان بر روی نانو صفحه گرافن بدون اغتشاش و نیز نانو صفحات گرافن با اغتشاشات سیلیس (Si)، فسفر (P) و آلومینیوم (Al)، پرداخته شده است. در این بررسی مقدار انرژی جذب این دارو بر روی نانو حاملهای مورد نظر در مقایسه با داروی ملفلان افزایش داشته است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نانو صفحه‌های گرافن با اغتشاشات گفته شده در بالا ترکیباتی مناسب برای تشکیل کمپلکس با داروی ملفالان می باشند.

کلیدواژه‌ها