سنتز نانوکاتالیزور مغناطیسی جدید FeNi3 / SiO2 / PPA در واکنش تتراهیدروبنزو [a] زانتن -11-ان در شرایط بدون حلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 دانشگاه آزاد

3 گروه شیمی، علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور ایران.

چکیده

زانتن ها وبنزو زانتن ها از سیستم های هتروسیکلی مهم بوده و همچنین دارای خواص دارویی وبیولوژیکی، مانند خواص ضد باکتری وضد ویروس می باشند. در این پژوهش نانوذرات FeNi3 / SiO2 / PPA به عنوان پشتیبانی از اسید جامد برای سنتز واکنش چند جزئی تتراهیدروبنزو [a] زانتن -11-ان در شرایط بدون حلال سنتز شد. واکنش تتراهیدروبنزو [a] زانتن -11-ان با یک گرم از کاتالیزور در شرایط بدون حلال و دمایC˚120محصولاتی با عملکرد بالا بدست آمد. نانوذرات FeNi3 / SiO2 / PPA با استفاده از اسپکتروسکوپی IR ، TEM ، SEM و EDX مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاتالیزور دارای فعالیت بالایی، سازگار با محیط زیست ، ناهمگن و به راحتی از مخلوط واکنش بدون از دست دادن فعالیت کاتالیزوری خود بازیابی می شود.

کلیدواژه‌ها