مروری بر سنجش مایکوتوکسین ها در محصولات غذایی به کمک اسپکترسکوپی مادون قرمز و کمومتریکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی

2 آزمایشگاه علوم حیاتی فاروق، تهران، ایران

3 دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مایکوتوکسین ها متابولیت ثانویه قارچی هستند که در اکثرمناطق جهان و در محصولات کشاورزی متنوعی شامل خشکبار و غلات رشد می نمایند و ثابت شده است که مسئول بسیاری از بیماریهای غیر واگیر در جوامع انسانی و دامی بوده اند. روش های زیادی ازجمله کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) ، روشهایی بر اساس کروماتوگرافی گازی (GC)، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC) ، کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی(LC-MS) برای سنجش توکسین ها در زنجیره غذایی معرفی شده اند، این روش ها گرانقیمت و زمانبر هستند. علاوه بر این، نمونه اصلی تخریب گردیده و دیگر قابل استفاده نخواهند بود. بنابراین، همواره برای شناسایی مایکوتوکسین ها در محصولات غذایی به روش های جایگزین ارزان، سریع و غیر مخرب و قابل کاربرد در مزرعه نیاز است. طیف سنجی مادون قرمز سالهاست که بعنوان یک روش سریع و غیر مخرب در کنترل کیفی صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. پتانسیل تکنیک طیف سنجی مادون قرمز برای آنالیز فوزاریوتوکسین ها، آفلاتوکسین ها ، اکراتوکسین A، پاتولین و ... بررسی شده است. این مقاله با توجه به گزارشات مختلفی از آلودگی محصولات کشاورزی به مایکوتوکسین ها، به بررسی تحقیقات اخیر در مورد استفاده از طیف سنجی مادون قرمز و سنجش مایکوتوکسین ها در این محصولات می پردازد.

کلیدواژه‌ها