درباره نشریه

مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی

مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی در سال 1389 با هدف ایجاد و انتشار نشریه ایی جهت ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه شیمی ایجاد شد. این نشریه اولین نشریه تخصصی در زمینه محاسبات کوانتومی و طیف بینی و شیمی محاسباتی است و هدف آن نشر مقالات محققین در سطح ملی و بین المللی به منظور اطلاع جامعه علمی کشور از نتایج و دستاوردهای تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته و نیز معرفی پیشرفت های عمده در این زمینه می باشد.

 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

سردبیر: دکتر سید فرامرز طیاری

مدیر مسئول: دکتر بهزاد چهکندی

مدیر داخلی: دکتر مهدی نکوئی

 

شماره تلفن دفتر مجله: 02332394289 

شماره نمابر: 02332394289

شماره تلفن همراه مدیر داخلی مجله:09126730561

آدرس پستی: شاهرود-بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده علوم پایه- طبقه همکف- دفتر مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکپی

آدرس ایمیل(پست الکترونیکی): jqcs.iau.sh.b@gmail.com