تماس با ما

تماس با تیم اداره کننده مجله:

 

شماره تلفن دفتر مجله: 02332394289

شماره نمابر: 02332394289

مدیر داخلی مجله: دکتر مهدی نکوئی09126730561

آدرس پستی: شاهرود-بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده علوم پایه- طبقه همکف- دفتر مجله شیمی کوانتومی و اسپکتروسکپی

آدرس ایمیل(پست الکترونیکی): jqcs.iau.sh.b@gmail.com

 


CAPTCHA Image