نویسنده = بهروز یوسف زاده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تعادل با رزونانس در تبدیل های کتو- انول در برخی مشتقات پیروکسیکام

دوره 7، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 35-41

ابوالقاسم شاملی؛ ابراهیم بلالی؛ سارا حلاجیان؛ بهروز یوسف زاده