کلیدواژه‌ها = پیوند هیدروژنی درون مولکولی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نظری پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات هالو، متوکسی و سیانو- مالون آلدهید

دوره 9، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 31-44

هادی زارع یوسفخانی؛ محمد وکیلی؛ وحیدرضا داروگر


4. بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات آنترانیلیک اسیدها

دوره 7، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 53-66

منصوره زاهدی تبریزی؛ مریم برقی