اهداف و چشم انداز

اهداف:

هدف از انتشار این مجله، نشر و توسعه تازه ترین پژوهش ها در زمینه شیمی کوانتومی، شیمی محاسباتی، طیف سنجی و اسپکتروسکوپی می باشد تا شاید بتوانیم قطره ای ناچیز از دریای بیکران علم شیمی را تقدیم دوستداران جامعه علمی کشور نماییم امید است با کمک و یاری همه محققین و پژوهشگران، اعضای محترم هیئت تحریریه، داوران محترم و سایر دست اندرکاران مجله، بتوانیم این نشریه علمی را به یک مجله مطرح در سطح ملی و بین المللی مبدل سازیم. 

 

چشم انداز:

1- ارتقاء جایگاه پژوهش در حوزه شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی

2- نشر و توسعه پژوهش های صورت گرفته در زمینه شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی

3- بسترسازی برای تبادل نظر در زمینه مسائل مرتبط

4- ارتقاء سطح دانش علمی و تخصصی محققین این حوزه

5- رسیدن به سطح استاندارد نمایه های بین المللی همراه با انتشار مقالات اصیل پژوهشی و مروری مبتنی بر یافته‌های جدید